Упис

upis
upis

Студирање

upis

СТУДИЈЕ

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС
Трговина и маркетинг
  • основне струковне студије
  • струковни економиста
  • 180 ЕСПБ
ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС
Финансијски менаџмент
  • основне струковне студије
  • струковни економиста
  • 180 ЕСПБ
ЕКОНОМИЈА УСЛУГА
  • мастер струковне студије
  • мастер струковни економиста
  • 120 ЕСПБ
Документа за пријаву:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким или мастер струковним студијама у овој школи.

Документа за упис

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију: