Ценовник

Р.Б. Услуга Цена
1 Школарина -плаћање на 12 месечних рата, I- рата приликом уписа - 112 бодова, II-XII - по динамици из Уговора - износ рате 78 бодова 119.310,00 динара
2 Школарина - уплата аконтације до 31.05.2023. у износу 40 бодова 114.390,00 динара
3 Школарина - уплата у целости до 31.07.2023.- попуст 80 бодова 109.470,00 динара
4 Школарина - други и ост.чланови домаћинства-попуст 240 бодова, I-рата приликом уписа - 70 бодова, II - XII - по динамици из Уговора - износ рате 60 бодова 89.790,00 динара
5 Признавање исита 4.920,00 динара
6 Пријемни испит 1.840,00 динара
7 Диференцијални испит 3.075,00 динара
8 Уверење о положеним испитима 7.995,00 динара
9 Нострификација дипломе 49.200,00 динара
10 Уверење о наставном плану и програму 7.380,00 динара
11 Еквиваленција страних висок. исправа 9.840,00 динара
12 Потврда за усклађење стеченог стручног наз. 9.840,00 динара
13 Усклађење стеченог стр. назива и замена дипломе 9.840,00 динара
14 Издавање дипломе на енглеском језику 11.070,00 динара
15 Издавање дупликат дипломе 11.070,00 динара
16 Завршни испит и издавање дипломе 22.755,00 динара
17 Обнова године 39.975,00 динара
18 Школарина -плаћање на 12 месечних рата, I- рата приликом уписа - 115 бодова, II-XII - по динамици из Уговора - износ рате 85 бодова 129.150,00 динара
19 Школарина - уплата аконтације до 30.09.2023. у износу 40 бодова 124.230,00 динара
20 Школарина - уплата у целости до 15.10.2023.- попуст 80 бодова 119.310,00 динара
21 Школарина - други и ост.чланови домаћинства-попуст 200 бодова, I-рата приликом уписа - 80 бодова, II - XII - по динамици из Уговора - износ рате 70 бодова 104.550,00 динара
22 Признавање исита 4.305,00 динара
23 Диференцијални испит 3.690,00 динара
24 Уверење о положеним испитима 7.995,00 динара
25 Завршни испит и издавање дипломе 27.675,00 динара
26 Обнова године 39.975,00 динара
27 Уверење о наставном плану и програму 8.610,00 динара
28 Нострификација дипломе 60.270,00 динара
29 Издавање дупликат дипломе 12.300,00 динара