Савет

Председник

Владимир

Владимир
Грујић

Професор струковних студија

Детаљније

Члан

Душица

Душица
Вујић

Пословни секретар

Детаљније
Дара

Дара
Нисић

Аналитичар финансијског пословања

Детаљније
Стеван

Стеван
Руљевић

Шеф техничке службе

Детаљније
Милан

Милан
Шошкић

Предавач

Детаљније
Јасмина

Јасмина
Радоњић

Наставник страног језика

Детаљније
Милосав

Милосав
Стојановић

Професор струковних студија

Детаљније