Савет

Председник

Владимир

Владимир
Грујић

Професор струковних студија

Детаљније

Члан

Милан

Милан
Шошкић

Предавач

Детаљније
Милосав

Милосав
Стојановић

Професор струковних студија

Детаљније
Душица

Душица
Вујић

Пословни секретар

Детаљније
Дара

Дара
Нисић

Аналитичар финансијског пословања

Детаљније
Стеван

Стеван
Руљевић

Шеф техничке службе

Детаљније