Zaposleni

Јасмина Радоњић

Наставник страног језика

ЈАСМИНА РАДОЊИЋ, ПРОФЕСОР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА.

ЈАСМИНА РАДОЊИЋ РОЂЕНА ЈЕ 19.6.1986. У ЧАЧКУ. ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ, ЗАВРШИЛА ЈЕ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДСЕК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ.

ЗАПОСЛЕНА ЈЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ ОД 2012. ГОДИНЕ КАО НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА – ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И ЕНГЛЕСКИ ЗА ЕКОНОМИШТЕ.

УСАВРШАВАЛА СЕ НА МНОГОБРОЈНИМ КУРСЕВИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТТРАНСТВУ.