Важни датyми


Оснивање: Основана 7.9.2005. године решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије као Виша пословна школа Чачак.

Акредитација:Акредитована 9.11.2007. године решењем Националног савета за високо образовање Републике Србије као Висока пословна школа струковних студија Чачак.

Промена седишта: Дана 14.9.2012. године извршена је промена седишта високошколске установе из Чачка за Београд.

Поновна акредитација: У редовном поступку поново је акредитована за основне струковне студије, и први пут за специјалистичке струковне студије од стране Комисије за акредитрацију и проверу квалитета Републике Србије дана 12.10.2012. године као Висока пословна школа струковних студија са седиштем у Београду.