Трећа година


Модул 1 ,,Трговина и маркетинг“

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Економика трговине
5
Обавезан
3
2
6
Спољнотрговинско пословање
5
Обавезан
3
2
6
Предузетништво
5
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 3
Управљање инвестицијама
5
Изборни
3
2
6
Финансијска тржишта и институције
5
Изборни
3
2
6
Стручна пракса
5
—///—
6
Понашање потрошача
6
Обавезан
3
2
6
Међународне пословне финансије
6
Обавезан
3
2
6
Маркетинг у трговини
6
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 4
Призводни и услужни менаџмент
6
Изборни
3
2
6
Информациони системи у менаџменту
6
Изборни
3
2
6
Завршни рад
6
—///—
6
Укупно ЕСПБ:
60
* студент на студијском програму Економија и бизнис модул 1. Трговина и маркетинг бира четри изборна предмета од понуђених осам у два изборна блока

Модул 2 ,,Финансијски менаџмент“

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Монетарне и јавне финансије
5
Обавезан
3
2
6
Управљање инвестицијама
5
Обавезан
3
2
6
Финансијска тржишта и институције
5
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 3
Спољнотрговинско пословање
5
Изборни
3
2
6
Предузетништво
5
Изборни
3
2
6
Стручна пракса
5
—///—
6
Банкарство
6
Обавезан
3
2
6
Ревизија и финансијско извештавање
6
Обавезан
3
2
6
Међународне пословне финансије
6
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 4
Анализа финансијских извештаја
6
Изборни
3
2
6
Информациони системи у менаџменту
6
Изборни
3
2
6
Завршни рад
6
—///—
6
Укупно ЕСПБ:
60
* студент на студијском програму Економија и бизнис модул 2. Финансијски менаџмент бира четри изборна предмета од понуђених осам у два изборна блока.