Студије


Основне струковне студије (180 ЕСПБ)

Смер ,, Економија и бизнис“

prva

stelica

druga

stelica

treca

dupla

modul1     modul2

Специјалистичке струковне студије (+ 60 ЕСПБ)

Смер ,,Пословно управљање“

stelica

spec