Студентска служба


Рад студенске службе и секретаријата са странкама је
од 9:30 до 16:30.

Студентска служба пружа својим студентима висок ниво услуга.

У сарадњи са студентима непрекидно усавршава административне пословне процесе.

У студентској служби можете:
– Уписати и оверити семестар
– Добити информације у вези режима студија
– Добити уверење о статусу
– Добити уверење о положеним испитима
– Поднети и друге молбе
– Пријавити испит
– Поништити испит
– Добити информације о преласку са других факултета и признавању испита
За све информације можете нам се обратити на телефон:

011/3771-552
Радно време од 09 – 17 сати

Све потребне материјале можете преузети са странице DOWNLOAD.