Специјалистичке студије


Специјалистичке студије
Смер ,,Пословно управљање“

Шеф студијског програма др Милан Нововић
email: novovic.milan@vpscacak.edu.rs

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Пословна етика
1
Обавезан
2
2
6
Управљање квалитетом
1
Обавезан
2
2
6
Корпоративне финансије
1
Обавезан
4
2
7
Оперативни менаџмент
1
Обавезан
2
2
6
Корпоративно управљање
2
Обавезан
4
2
7
Менаџмент информациони системи
2
Обавезан
4
2
7
Методе истраживања
2
Обавезан
—///—
2
2
Изборни блок
Преговарање у међународном пословању
2
Изборни
4
2
7
Еколошки менаџмент
2
Изборни
4
2
7
Маркетинг менаџмент
2
Изборни
4
2
7
Специјалистички рад
—///—
12
Укупно ЕСПБ:
60
* студенти на студијском програму Специјалистичких студија бирају један изборни предмет од понуђена три