Сарадња


Висока пословна школа струковних студија Чачак води рачуна и негује нераскидиве везе са привредoм и са сличним домаћим и иностраним институцијама.

Са задовољством истичемо уговоре о пословно техничкој сарадњи са „Чачанском банком“ АД Чачак и „Градским саобраћајним предузећем“ Београд, где наши студинти током летњих месеци обављају стручну праксу.

На плану сарaдње сарађујемо са високим струковним и академским школама али и са већим бројем универзитета у Србији. Такође, наша сарадња на овом плану није доминантна само на домаће високошколске институције, већ негујемо и подржавамо сваки вид међународне сарадње.


Независни синдикат полиције  Уговор о сарадњи са Независним синдикатом полиције

 

 


 

tempus

 

ТEMPUSСа

 

задовољством истичемо да смо  у јануару 2012.године постали партнер на ТЕМПУС пројекту број 530661-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES. Школа ће настојати да студенте активно укључи у пројекат. Следећи принципе Болоњске декларације у високом образовању, школа организује тренинг семинаре и промотивне активносту циљу унапређења и усклађивања нашег образовног процеса са европским високообразовним стандардима.


  globe2 

Међународна сарадња

 

 

Висока пословна школа струковних студија Чачак на плану међународне сарадње сарађује са следећим високошколским установама:

1) ФГБОУ ВПО “МАИКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНН Й ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ“

2) School of economics and management in public administration in Bratislava

3) ЧАСТНОЕ ВЬ СШЕЕ УЧБЕНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ “БУКОВИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ“


 

graph2  

Домаћа сарадња 

 

 

Поред сарадње са другим високошколским установама у земљи,школа посебну пажњу посвећује сарадњи са привредом. На тај начин уједно својим студентима обезбеђује и стручну праксу. Посебно истичемо сарадњу са :

1) Чачанска банка, АД Чачак

2) ГСП Београд

Висока пословна школа струковних студија Чачак на плану међународне сарадње сарађује са следећим високошколским установама:

1) ФГБОУ ВПО “МАИКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНН Й ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ“

2) School of economics and management in public administration in Bratislava

3) ЧАСТНОЕ ВЬ СШЕЕ УЧБЕНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ “БУКОВИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ“