Прва година


Прва година

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Социологија
1
Обавезан
2
2
7
Пословна статистика
1
Обавезан
4
2
8
Основе менаџмента
1
Обавезан
4
2
7
Пословна економија
1
Обавезан
4
2
8
Основе рачуноводства
2
Обавезан
4
2
8
Пословна информатика
2
Обавезан
2
2
7
Макроекономија
2
Обавезан
4
2
8
Изборни блок 1
Пословни енглески језик
2
Изборни
2
2
7
Пословни руски језик
2
Изборни
2
2
7
Укупно ЕСПБ:
60