Основне студије


Основне студије

Смер ,,Економија и бизнис“

Шеф студијског програма др Срђан Благојевић
email: blagojevic.srdjan@vpscacak.edu.rs

Прва година

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Социологија
1
Обавезан
2
2
7
Пословна статистика
1
Обавезан
4
2
8
Основе менаџмента
1
Обавезан
4
2
7
Пословна економија
1
Обавезан
4
2
8
Основе рачуноводства
2
Обавезан
4
2
8
Пословна информатика
2
Обавезан
2
2
7
Макроекономија
2
Обавезан
4
2
8
Изборни блок 1
Пословни енглески језик
2
Изборни
2
2
7
Пословни руски језик
2
Изборни
2
2
7
Укупно ЕСПБ:
60

Друга година

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Менаџмент људских ресурса
3
Обавезан
2
2
7
Принципи маркетинга
3
Обавезан
4
2
8
Пословно право
3
Обавезан
4
2
8
Пословна дипломатија
3
Обавезан
2
2
8
Пословне финансије
4
Обавезан
4
2
8
Међународна економија
4
Обавезан
2
2
7
Економија јавног сектора
4
Обавезан
4
2
8
Изборни блок 2
Квантитативне методе
4
Изборни
2
2
7
Електронско пословање
4
Изборни
2
2
7
Укупно ЕСПБ:
60

Трећа година

Модул 1 ,,Трговина и маркетинг“

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Економика трговине
5
Обавезан
3
2
6
Спољнотрговинско пословање
5
Обавезан
3
2
6
Предузетништво
5
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 3
Управљање инвестицијама
5
Изборни
3
2
6
Финансијска тржишта и институције
5
Изборни
3
2
6
Стручна пракса
5
—///—
6
Понашање потрошача
6
Обавезан
3
2
6
Међународне пословне финансије
6
Обавезан
3
2
6
Маркетинг у трговини
6
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 4
Призводни и услужни менаџмент
6
Изборни
3
2
6
Информациони системи у менаџменту
6
Изборни
3
2
6
Завршни рад
6
—///—
6
Укупно ЕСПБ:
60
* студент на студијском програму Економија и бизнис модул 1. Трговина и маркетинг бира четри изборна предмета од понуђених осам у два изборна блока

Модул 2 ,,Финансијски менаџмент“

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Монетарне и јавне финансије
5
Обавезан
3
2
6
Управљање инвестицијама
5
Обавезан
3
2
6
Финансијска тржишта и институције
5
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 3
Спољнотрговинско пословање
5
Изборни
3
2
6
Предузетништво
5
Изборни
3
2
6
Стручна пракса
5
—///—
6
Банкарство
6
Обавезан
3
2
6
Ревизија и финансијско извештавање
6
Обавезан
3
2
6
Међународне пословне финансије
6
Обавезан
3
2
6
Изборни блок 4
Анализа финансијских извештаја
6
Изборни
3
2
6
Информациони системи у менаџменту
6
Изборни
3
2
6
Завршни рад
6
—///—
6
Укупно ЕСПБ:
60
* студент на студијском програму Економија и бизнис модул 2. Финансијски менаџмент бира четри изборна предмета од понуђених осам у два изборна блока.