О Школи


Висока пословна школа струковних студија Чачак основана је 2005. године. Оснивачи школе су: проф. др Бранко Ђуровић, Предраг Ћурчић, Зоран Дробњак и Душан Цогољевић.

books

Мисија школе је образовање високостручних кадрова из обласи економије, маркетинга, финансија и пословног управљања. Школа је у потпуности окренута својим студентима. Међутим, и оснивачи и руководство Школе константно ослушкују потребе тржишта и покрећу иновације и промене. На тај начин, дипломирани студенти располажу високим нивоом знања, стеченим кроз наставу и вежбе на студијским програмима, али и вештинама, стеченим на обавезној стручној пракси, те су без додатног усавршавања спремни да се укључе у савремене пословне токове, што их чини конкурентним на тржишту рада.

Иако млада, ми смо модерна школа, те захтевима новог времена одговарамо квалитетним, прилагодљивим и компетентним кадровима, како наставног, тако и ненаставног особља. Наша препознатљивост огледа се и у томе што за студенте који су у радном односу организујемо наставу у касним послеподневним терминима.