Zaposleni

др Саво Радоњић

Професор струковних студија

САВО РАДОЊИЋ РОЂЕН ЈЕ 20.09.1975. ГОДИНЕ У ПЕЋИ.

ОБРАЗОВАЊЕ:

МАСТЕР ПРАВНИК – ОБЛАСТ: ТЕОРИЈСКО ПРАВНА, МАСТЕР РАД: ЈЕЗИЧКО ТУМАЧЕЊЕ ПРАВА, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, 05.02.2019.

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК – ОБЛАСТ: ОПШТЕ ПРАВО, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ, УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ, 16.06.2017.

ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА: ''ТРГОВИНСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИДРУЖИВАЊА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ'', УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'', ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО, 02.07.2008.

МАГИСТАР НАУКА О МЕНАЏМЕНТУ - ОБЛАСТ: МЕНАЏМЕНТ У ТРГОВИНИ, МАГИСТАРСКИ РАД: ''ТОКОВИ И МОДАЛИТЕТИ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ СА ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ'', УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО, 12. 12. 2005.

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, ДИПЛОМСКИ РАД: ''МЕСТО И УЛОГА ПСИХОЛОГИЈЕ У ЕКОНОМСКОЈ ПРОПАГАНДИ'', УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'', ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО, 29. 12. 1997.

ГИМНАЗИЈА ''СВЕТИ САВА'', ПЕЋ, 06. 1993.

УСАВРШАВАЊА:

ПРАВОСУДНИ ИСПИТ, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  (08.07.2022.)

РЕЛЕВАНТНО РАДНО И РУКОВОДЕЋЕ ИСКУСТВО:

1.10.1999. ГОДИНЕ ЗАСНОВАО ЈЕ РАДНИ ОДНОС НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО, УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'';

1.10.2010. ГОДИНЕ ЗАСНОВАО ЈЕ РАДНИ ОДНОС ЈЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ''ЧАЧАК'', СА СЕДИШТЕМ НА АДРЕСИ ГРАДСКИ ПАРК 2 У БЕОГРАДУ;

У ТОКУ 2009. ГОДИНЕ ОБАВЉАО ЈЕ ДУЖНОСТ ПРОДЕКАНА ЗА НАСТАВУ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО УНИВЕРЗИТЕТА ''БРАЋА КАРИЋ'';

ОД 1.12.2011. ГОДИНЕ НАЛАЗИ СЕ НА ФУНКЦИЈИ ДИРЕКТОРА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ''ЧАЧАК'';

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА: ''АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА'', ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, 2019. ГОДИНА;

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА: ''АНАЛИЗА И ПОПИС ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА СА АНАЛИЗОМ ТРОШКОВА ЗА САНАЦИЈУ СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НАСТАЈАЊА ИСТИХ'', ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, 2020. ГОДИНА;

ЧЛАН СЕКТОРСКОГ ВЕЋА ЗА СЕКТОР ПОСЛОВНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРИ АГЕНЦИЈИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ИМЕНОВАН ОДЛУКОМ ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ (СЛ. ГЛАСНИК РС 3/2024 ОД 12.1.2024).

ИЗБОРИ У ЗВАЊА:

1.10.1999. ГОДИНЕ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА АСИСТЕНТА-ПРИПРАВНИКА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ''ТРГОВИНА'', ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО, УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'';

20. 6. 2006. ГОДИНЕ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА САРАДНИКА У ЗВАЊУ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ''ТРГОВИНА'', ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО, УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'';

17. 9. 2008. ГОДИНЕ ИЗАБРАН ЈЕ У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ''ТРГОВИНА'',ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО; УНИВЕРЗИТЕТ ''БРАЋА КАРИЋ'';

1.10.2010. ИЗАБРАН ЈЕ У У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА УЖЕ НАУЧНЕ/СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ ''ОПШТА ЕКОНОМИЈА И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ'' И ''МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ И САВРЕМЕНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО'' НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ''ЧАЧАК''.

ВОЛОНТЕРСКЕ АКТИВНОСТИ:

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: ''ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ ПЕЋАНАЦА У БЕОГРАДУ'', 24.5.2016 – 9.12.2022. ГОДИНЕ;

ОД 16.1.2023. ГОДИНЕ САВЕТНИК ЈЕ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ПЕЋКЕ – ПЕЋ, У САСТАВУ ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ.