Zaposleni

мр Саша Стефановић

Предавач

МР САША СТЕФАНОВИЋ, ПРЕДАВАЧ

ДИПЛОМИРАО ЈЕ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ. АКАДЕМСКИ НАЗИВ МАГИСТАР ЕКОНОМСКИХ НАУКА СТЕКАО ЈЕ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

КАО ДОБИТНИК СТИПЕНДИЈЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ УСАВРШАВАО СЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИЦИ-SOPHIA ANTIPOLIS У ФРАНЦУСКОЈ.

БИО ЈЕ ЗАПОСЛЕН МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, ИНСТИТУТУ ЕКОНОМСКИХ НАУКА, БЕОГРАДСКОЈ БАНКАРСКОЈ АКАДЕМИЈИ (НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ), ПРЕДУЗЕЋУ GMS INTERNATIONAL Д.О.О И ИНСТИТУТУ ЗА НЕКРЕТНИНЕ Д.О.О. ИЗ БЕОГРАДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ И ДИРЕКТОР. ОД 2016. ГОДИНЕ ЗАПОСЛЕН ЈЕ, КАО ПРЕДАВАЧ, У ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“.

БИРАН ЈЕ У НАСТАВНА ЗВАЊА АСИСТЕНТ-ПРИПРАВНИК, АСИСТЕНТ И ПРЕДАВАЧ, КАО И ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК И ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК.

КАО АСИСТЕНТ ИЛИ ПРЕДАВАЧ, У КОНТИНУИТЕТУ ЈЕ БИО АНГАЖОВАН У НАСТАВИ, (КАО ЗАПОСЛЕНИ СА ПУНИМ ИЛИ НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ИЛИ КАО ГОСТУЈУЋИ НАСТАВНИК) У ВИШЕ НАСТАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА, ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ, ФИНАНСИЈА, БАНКАРСТВА, ИНВЕСТИЦИЈА И МЕНАЏМЕНТА.

КАО ПРЕДАВАЧ У ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

АНГАЖОВАН ЈЕ НА ВЕЋЕМ БРОЈУ СЕМИНАРА И КУРСЕВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕЂУНАРОДНИХ И ДОМАЋИХ ИНСТИТУЦИЈА. УЧЕСТВОВАО ЈЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДРЖАНИХ И ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ НАУКЕ И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИШЕ ДЕСЕТИНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПРОЈЕКАТА НАРУЧЕНИХ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТАВА, СТРАНИХ ИЛИ ДОМАЋИХ КОМПАНИЈА.

ИМЕНОВАН ЈЕ ЗА СТАЛНОГ СУДСКОГ ВЕШТАКА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКЕ.

АУТОР ЈЕ ИЛИ КОАУТОР ТРИДЕСЕТАК НАУЧНИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА СА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА, ИЛИ, ПАК, ПРЕДСТАВЉАЈУ ПОГЛАВЉЕ У МОНОГРАФИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ИЛИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ИЛИ НАУЧНУ МОНОГРАФИЈУ.

ГОВОРИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, А ПОЗНАЈЕ ОСНОВЕ РУСКОГ И ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА.