Zaposleni

мр Милан Шошкић

Предавач

ШОШКИЋ МР МИЛАН

ДИПЛОМА – ЕКОНМОСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ.

МАГИСТРАТУРА – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У К. МИТРОВИЦИ.

АУТОР ВИШЕ НАУЧНИХ РАДОВА, У ТОКУ ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА.