Zaposleni

др Срђан Миленковић

Професор струковних студија

ДР СРЂАН МИЛЕНКОВИЋ МАГИСТАРСКУ ТЕЗУ ПОД НАЗИВОМ „МОГУЋНОСТ ПРОЈЕКТОВАЊА ОРГАНИЗАЦИОНОГ МОДЕЛА ОПЕРАТИВНОГ НИВОА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“ ОДБРАНИО ЈЕ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ, А ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ „ЕКОНОМИЈА ХУМАНОГ КАПИТАЛА И ЕДУКАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ“ ОДБРАНИО ЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У БАЊА ЛУЦИ.

У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА ИЗАБРАН НА УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У БАЊА ЛУЦИ 2014. ГОДИНЕ, А У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ У ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“ 2017. ГОДИНЕ.