Zaposleni

мр Марија Бешлин-Ферух

Предавач

Мр Марија Бешлин Ферух дипломирала је и магистрирала на Економском факултету Универзитета у Београду, на смеру Маркетинг. Докторска дисертација на тему “Модалитети комуницирања у концепту директног маркетинга са посебним освртом на банкарски сектор у Србији” прихаћена је на Сенату Алфа БК универзитета.


Завршила је семинар у оквиру тренинг програма Пакта за стабилност Југоисточне Европе "Предузетништво и подстицање развоја малих и средњих предузећа" на Институту Економских Наука у Београду чиме је стекла сертификат тренера у области подстицања малог бизниса. Учествовала је на пројекту “Effect of Consumer Ethnocentism on Evaluation of Foreign vs. Domestic Brands: A study of Consumer Behavior in Southeast Europe” на Институту Економских Наука у Београду.  Радила је као менаџер за комуникације у маркетиншкој агенцији IntermaNet-Belgrade, Strategy & Marketing Auditing Group од 2006 - 2009. године.


Радила је на Факултету за менаџмент, Универзитета "Браћа Карић" од 1996-2010. године као асистент на предметима: Међународни маркетинг, Маркетинг менаџмент, Менаџмент малих и средњих предузећа, Маркетинг истраживање, Понашање потрошача. На Факултету за економију и политичке науке Алфа БК Универзитета од 2010-2016. године радила је као асистент на предметима: Принципи маркетинга, Међународни менаџмент, Основи комуникације, Истраживање тржишта.


Од 2016. године ради у Високој пословној школи струковних студија “Чачак“. Ангажована је као предавач на предметима: Принципи маркетинга, Понашање потрошача, Маркетинг у трговини. Од 2016-2021. године била је ангажована као предавач на специјалистичким студијама на предмету Маркетинг менаџмент.


Објавила је више научних и стручних радова из области маркетинга и менаџмента.