Zaposleni

др Иван Ивановић

Професор струковних студија

ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАСЛОВОМ „ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ИЗГРАДЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ У СРБИЈИ“ ОДБРАНИО ЈЕ 8.3.2013. НА ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У БЕОГРАДУ. ОБЛАСТ: МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС. КОМИСИЈА У САСТАВУ: ПРОФ. ДР БОЖИДАР МИХАЈЛОВИЋ (МЕНТОР), ПРОФ. ДР ДРАГАНА ГЊАТОВИЋ, ПРОФ. ДР ДРАГАН КОСТИЋ.

2008.ГОДИНЕ УПИСАО ЈЕ ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ (МАСТЕР) СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, СМЕР МЕНАЏМЕНТ И БИНИС. У ТОКУ СТУДИЈА ОСТВАРИЛА ЈЕ ВИСОКЕ РЕЗУЛТАТЕ СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ 9,25.

МАСТЕР РАД ПОД НАСЛОВОМ „ЛИДЕРСТВО У САВРЕМЕНИМ КОМПАНИЈАМА СРБИЈЕ СА ОСВРТОМ НА БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ” УСПЕШНО ЈЕ ОДБРАНИО НОВЕМБРА 2009. ГОДИНЕ. СМЕР: МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС. КОМИСИЈА У САСТАВУ: ПРОФ.ДР МОМЧИЛО ЖИВКОВИЋ (МЕНТОР) ПРОФ.ДР ДРАГАН КОСТИЋ, ПРОФ ДР ТАТЈАНА ЦВЕТКОВСКИ.

ДИПЛОМИРАО НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 2007. ГОДИНЕ.

ДИПЛОМИРАО НА ВИШОЈ ШКОЛИ ЗА МЕНАЏМЕНТ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА У ЗАЈЕЧАРУ 2005. ГОДИНЕ.

ГИМНАЗИЈУ У ПОЖАРЕВЦУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР, ЗАВРШИО ЈЕ 1994. ГОДИНЕ.

ОСНОВНУ ШКОЛУ ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ ЗАВРШИО ЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ 1990. ГОДИНЕ (ВУКОВА ДИПЛОМА).


РАДНО ИСКУСТВО:

ОД ЈУНА 2008. ГОДИНЕ ЈЕ У СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

ОД ЈАНУАРА 2014. РАДИ КАО ДОЦЕНТ НА ПРЕМЕТИМА: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА, ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАСАЊЕ, ИНТЕРКУЛТУРНИ МЕНАЏМЕНТ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА.

ОД ЈАНУАРА 2010. РАДИО НА МЕСТУ АСИСТЕНТА НА ПРЕДМЕТИМА: ТРЖИШНА ЕКОНОМИЈА, МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА, МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ, ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ, МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО, БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТУДИЈАМА.

РАДИО КАО МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА: "DMA COMPUTERS", " WIENER-GRAWE ", " STRATEGIC MARKETING ".