Zaposleni

др Благоје Пушоња

Професор струковних студија

БЛАГОЈЕ ПУШОЊА ЈЕ РОЂЕН 25. МАЈА 1967. ГОДИНЕ У СЕЛУ ВИШЊЕВА, ОПШТИНА СЈЕНИЦА. ОСНОВНУ ШКОЛУ "29. НОВЕМБАР" ЗАВРШИО ЈЕ У БАРАМА, ОПШТИНА СЈЕНИЦА. СРЕДЊУ ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ (ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИ СМЕР) ЗАВРШИО ЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ 1986. ГОДИНЕ. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, УПИСАО ЈЕ ШКОЛСКЕ 1986/87. ГОДИНЕ, А ДИПЛОМИРАО 1992. ГОДИНЕ, СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ 8,39.

КАО СТУДЕНТ-АПСОЛВЕНТ, КАНДИДАТ БЛАГОЈЕ ПУШОЊА, ЗАПОСЛИО СЕ 1992. ГОДИНЕ У КОМАНДИ КРАГУЈЕВАЧКОГ КОРПУСА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГДЕ ЈЕ РАДИО ДО 1995. ГОДИНЕ. ОД 15. МАЈА 1995. ГОДИНЕ, РАДИО ЈЕ У ОПШТИНСКОМ СУДУ У СЈЕНИЦИ КАО СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК ДО 10. АВГУСТА 1996. ГОДИНЕ, КАДА ЈЕ ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У НОВОМ ПАЗАРУ, ОДЕЉЕЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У СЈЕНИЦИ, НА РАДНОМ МЕСТУ ШЕФА ОДСЕКА ЗА СТРАНЦЕ И ПУТНЕ ИСПРАВЕ. ОД 2004. ГОДИНЕ, ПА СВЕ ДО ДАНАС, КАНДИДАТ РАДИ У ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ У КРАГУЈЕВЦУ, У ОДСЕКУ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У ПРИВРЕДИ.

БЛАГОЈЕ ПУШОЊА ЈЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПИСАО ШКОЛСКЕ 2009/10 ГОДИНЕ, НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ.

ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ "ИДЕЈНИ И ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У УСТАВНОМ ПОРЕТКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ", ОДБРАНИО ЈЕ 2014 ГОДИНЕ, УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ „ЈАВНО ПРАВО“ (УСТАВНО ПРАВО; РАДНО ПРАВО; УПРАВНО ПРАВО; УВОД У ПРАВО; ПОРОДИЧНО ПРАВО; СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА, ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА И ДРУГИ СРОДНИ ПРЕДМЕТИ ИЗ НАВЕДЕНЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ).

ПО НАЦИОНАЛНОСТИ СРБИН, ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ, СА СТАНОМ У КРАГУЈЕВЦУ, УЛИЦА ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋ, 7/37.

РЕГИСТРОВАН У ОРЦИД БАЗИ ИСТРАЖИВАЧА, ПОСЕДУЈЕ ОРЦИД БРОЈ 0000-0001-7696-1113, E-MAIL: BLAGOJEPUSONJA967@GMAIL.COM, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН 063/619303.


ДО САДА ЈЕ УЧЕСТВОВАО НА ВЕЛИКОМ БРОЈУ НАУЧНИХ СКУПОВА, ТРИБИНА, ДИСКУСИЈА И СЛИЧНО.