Zaposleni

мр Соња Жарковић

Предавач

МР СОЊА ЖАРКОВИЋ ЈЕ РОЂЕНА 1978.ГОДИНЕ И ЖИВИ У БЕОГРАДУ. МАГИСТРИРАЛА ЈЕ 2010.ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО У БЕОГРАДУ, ОБЛАСТ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА. ОД 2002-2015.ГОД.РАДИЛА ЈЕ КАО АСИСТЕНТ НА НАВЕДЕНОМ ФАКУЛТЕТУ. ОД 2016. ГОДИНЕ РАДИ КАО ПРЕДАВАЧ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗЕМУНУ, НА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПРЕДМЕТИМА. АУТОР ЈЕ НЕКОЛИКО РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ.