Zaposleni

др Милан Нововић

Професор струковних студија

ДР МИЛАН НОВОВИЋ, ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

МИЛАН НОВОВИЋ РОЂЕНЈЕ 5. ЈАНУАРА1974. ГОДИНЕ У ИВАЊИЦИ. НАКОН ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У РОДНОМ ГРАДУ УПИСАО ЈЕ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, НА КОМЕ ЈЕ ДИПЛОМИРАО И МАГИСТРИРАО. НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ 2015. ГОДИНЕ ОДБРАНИО ЈЕ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ „УЛОГА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ПРИВРЕДНОМ РАЗВОЈУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РАЗВОЈ ТУРИЗМА“, И ТАКО СТЕКАО АКАДЕМСКИ НАЗИВ ДОКТОРА ЕКОНОМСКИХ НАУКА. АКАДЕМСКУ КАРИЈЕРУ ЗАПОЧЕО ЈЕ 2010. ГОДИНЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“, КАО ПРЕДАВАЧ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. НА ИСТОЈ ШКОЛИ,2016. ГОДИНЕ, ИЗАБРАН ЈЕ У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ: ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО. У ПЕРИОДУ ОД 2008. ГОДИНЕ ДО ДАНАС ОБЈАВИО ЈЕ ВИШЕ ОД ТРИДЕСЕТ РАДОВА У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И БИО УЧЕСНИК НАУЧНИХ СКУПОВА И КОНФЕРЕНЦИЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ. ПОРЕД ТОГА, АУТОР ЈЕ МОНОГРАФИЈЕ „ТУРИЗАМ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА“, У ИЗДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА, И ТРИ СКРИПТЕ: ЕКОНОМИКА ТРГОВИНЕ (САМОСТАЛНО), МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРВИ АУТОР) И ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (ДРУГИ АУТОР), У ИЗДАЊУ ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“. РЕЦЕНЗЕНТ ЈЕ ТЕМАТСКОГ ЗБОРНИКА РАДОВА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА „САВРЕМЕНИ МЕНАЏМЕНТ АЛАТИ И ЕКОНОМИЈА ТУРИСТИЧКОГ СЕКТОРА ДАНАШЊИЦЕ“, КАТЕГОРИЈЕ М-14, КОЈЕ ИЗДАЈЕ УДРУЖЕЊЕ ЕКОНОМИСТА И МЕНАЏЕРА БАЛКАНА – УДЕКОМ БАЛКАН. ОСНОВНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ОБЛАСТИ СУ МУ: МАКРОЕКОНОМИЈА, ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, ТУРИЗАМ, ТРГОВИНА.СЛУЖИСЕЕНГЛЕСКИМ И РУСКИМЈЕЗИКОМ И ПОСЕДУЈЕ ЗНАЊЕ РАДА НА РАЧУНАРУ. ЧЛАН ЈЕ ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА КРАГУЈЕВЦА И ЖИВИ У КРАГУЈЕВЦУ.