Zaposleni

др Драган Милачић

Професор струковних студија

1.ОПШТИ ПОДАЦИ:

• ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 11.04.1965. ПЕЋ.

• ДРЖАВЉАНСТВО: РЕПУБЛИКE СРБИЈЕ.

2. СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА И ЗВАЊА:

• ДОКТОРАТ: ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА, ДОКТОРИРАО 12.04.2007. НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО „ЈАНИЋИЈЕ И ДАНИЦА КАРИЋ“ У БЕОГРАДУ. ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ „СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ“ ОДБРАНИО ПРЕД КОМИСИЈОМ У САСТАВУ: МЕНТОР, ПРОФ. ДР ЖИВОТА РАДОСАВЉЕВИЋ, ЧЛАНОВИ, ПРОФ. ДР БОЖИДАР МИЛЕНОВИЋ И ПРОФ. ДР СНЕЖАНА ШТЕТИЋ.

• ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ: МАГИСТАР НАУКА О МЕНАЏМЕНТУ, ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ УПИСАО 1997. ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ „БРАЋА КАРИЋ“, СМЕР: САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, ГДЕ ЈЕ И ОДБРАНИО МАГИСТАРСКУ ТЕЗУ У ЈУНУ 2000. ГОДИНЕ ПОД НАЗИВОМ „ УПРАВЉАЊЕ ВЛАСНИЧКО – ОРГАНИЗАЦИОНИМ АСПЕКТИМА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕД КОМИСИЈОМ: МЕНТОР ПРОФ. ДР ЖИВОТА РАДОСАВЉЕВИЋ, ЧЛАНОВИ ПРОФ. ДР ГОРДАНА АЈДУКОВИЋ И ПРОФ. ДР МИЉАН СВОРЦАН.

• ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: ДИПЛОМИРАНИ ТУРИЗМОЛОГ ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДСЕК ЗА ТУРИЗМОЛОШКЕ НАУКЕ, НА КОЈЕМ ЈЕ ДИПЛОМИРАО 1989. ГОДИНЕ.

3. ДОСАДАШЊА РАДНА МЕСТА:

• ОД 2012. – ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“ У БЕОГРАДУ.

• 2011 – 2012. –ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР НА АЛФА УНИВЕРЗИТЕТУ, БЕОГРАД.

• 2007 -2011. –ДОЦЕНТ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО „ЈАНИЋИЈЕ И ДАНИЦА КАРИЋ“ У БЕОГРАДУ.

• 2000. – 2007. –АСИСТЕНТ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО „ЈАНИЋИЈЕ И ДАНИЦА КАРИЋ“ У БЕОГРАДУ.

• 1995. – 2000. –САРАДНИК У НАСТАВИ НА АКАДЕМИЈИ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО „ЈАНИЋИЈЕ И ДАНИЦА КАРИЋ“ ПЕЋ – БЕОГРАД.

• 1990. – 1995. –ПРОФЕСОР СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У ПЕЋИ.