Zaposleni

др Наташа Марјановић

Професор струковних студија

ДР НАТАША МАРЈАНОВИЋ ЈЕ ЗАПОСЛЕНА НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“ ОД 2015. ГОДИНЕ КАО ПРЕДАВАЧ, А ПОТОМ И КАО ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО.

НАСТАВНУ АКТИВНОСТ ЗАПОЧЕЛА ЈЕ 2012. ГОДИНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БАЊА ЛУКА, КАО АСИСТЕНТ ЗА ГРУПУ ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА, А 2017. ГОДИНЕ ЈЕ НА ИСТОМ УНИВЕРЗИТЕТУ ИЗАБРАНА У НАУЧНО-НАСТАВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ „ТЕОРИЈСКА ЕКОНОМИЈА“ И „ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА“.

ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ „САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНОГ ФИНАНСИРАЊА ПРИВРЕДНОГ ОПОРАВКА И РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ“ ОДБРАНИЛА ЈЕ 28.12.2016. ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ СТУДИЈЕ И СТЕКЛА ЈЕ НАУЧНО ЗВАЊЕ ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА.

ДР НАТАША МАРЈАНОВИЋ ЈЕ АКТИВАН УЧЕСНИК БРОЈНИХ МЕЂУНАРОДНИХ И НАЦИОНАЛНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА И КОНФЕРЕНЦИЈА. АУТОР ЈЕ НЕКОЛИКО НАУЧНИХ РАДОВА, ОБЈАВЉЕНИХ У ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА СА МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА. КОАУТОР ЈЕ ДВА УНИВЕРЗИТЕТСКА УЏБЕНИКА.