Zaposleni

др Срђан Благојевић

Професор струковних студија

ДР СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ РОЂЕН ЈЕ У БЕОГРАДУ И ИМА ЗВАЊЕ ДОКТОРА НАУКА У ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА И БИЗНИСАКАО И МАГИСТРА ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, ОБЛАСТ, ПОСЛОВНА ДИПЛОМАТИЈА.

НАКОН ДИПЛОМИРАЊА НА САОБРАЋАЈНОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ, ПТТ СМЕРУ, ЗАПОШЉАВА СЕ У ФАБРИЦИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИГИТАЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА „ЕИ ПУПИН ГТЕ“ ГДЕ КАО ИНЖЕЊЕР РАДИ НА КОНФИГУРИСАЊУ И ПРОДАЈИ ДИГИТАЛНИХ ЦЕНТРАЛА ЗА ИНТЕГРИСАНУ КОМУТАЦИЈУ ГОВОРА И ПОДАТАКА. СА МЕСТА РУКОВОДИОЦА ПРОДАЈЕ, 1993. ГОДИНЕ СА ПОРОДИЦОМ ОДЛАЗИ У КАНАДУ ГДЕ СЕ ЗАПОШЉАВА У ЈЕДНОЈ ОД ВОДЕЋИХ КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА СА ЗАДАТКОМ МЕЂУНАРОДНОГ ШИРЕЊА ПОСЛОВАЊА.

2000. ГОДИНЕ ПОСТАЈЕ ПОТПРЕДСЕДНИК ЗА ПРОДАЈУ И МАРКЕТИНГ, ИСТЕ КОМПАНИЈЕ, НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ. ТОКОМ ГОДИНА ПРОВЕДЕНИХ НА РАДУ У КАНАДИ, ПАРАЛЕЛНО ПОХАЂА КУРСЕВЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПОСЛОВНОГ ПРЕГОВАРАЊА.

2000. ОСНИВА КОМПАНИЈУ „ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ“ КОЈА ЈЕ У ТОМ ТРЕНУТКУ ЛИДЕР У ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА А 2001. ГОДИНЕ, ПО ПОВРАТКУ У СРБИЈУ, БИВА ИЗАБРАН НА МЕСТО ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈП „ПТТ СРБИЈА“ И ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ.

2003. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ ДА РАЗВИЈА НОВУ КОМПАНИЈУ ЗА РАЗВОЈ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ СМС И ТЕЛЕФОНСКИХ СЕРВИСА И УСЛУГА „СМС НЕТ“ КОЈА ПОСТАЈЕ ПИОНИР У ОБЛАСТИ СМС ГЛАСАЊА НА МЕДИЈИМА. У СКЛОПУ РАДА У КОМПАНИЈИ, A У САРАДЊИ СА КАТЕДРОМ ЗА АКУСТИКУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПАТЕНТА ПОД БРОЈЕМ 49874 „ПРОГРАМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЕМОЦИЈА У ЉУДСКОМ ГОВОРУ“.

ОД 2011. ГОДИНЕ СТАЛНО ЈЕ ЗАПОСЛЕН НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ ЧАЧКА ГДЕ ЈЕ ИЗАБРАН У ЗВАЊЕ ПРЕДАВАЧА ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА И ЕКОНОМИЈЕ.