Zaposleni

др Ненад Дугалић

Професор струковних студија

ДР НЕНАД ДУГАЛИЋ, ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, РОЂЕН ЈЕ 19. АПРИЛА 1975. ГОДИНЕ У КРАЉЕВУ, ГДЕ ЈЕ ЗАВРШИО ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ. ДИПЛОМИРАО ЈЕ И МАГИСТРИРАО НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, А ДОКТОРИРАО ЈЕ НА ПРАВНОЕКОНОМСКОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ.

ОДБРАЊЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:

–   НЕНАД ДУГАЛИЋ, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЗЕМАЉА БРИКС-А У САВРЕМЕНОЈ ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, 25.06.2020.ГОДИНЕ, М-70.

ОДБРАЊЕНА МАГИСТАРСКА ТЕЗА:

– НЕНАД ДУГАЛИЋ, ЕКОНОМСКИ СУВЕРЕНИТЕТ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ, МАГИСТАРСКА ТЕЗА, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, 09.11.2009. ГОДИНЕ. [COBISS.SR-ID 512398428],

 

ОД 2016. ГОДИНЕ ЗАПОСЛЕН ЈЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАД, ГДЕ ЈЕ ИЗАБРАН У ЗВАЊЕ ПРЕДАВАЧА А ПОТОМ И У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ (1) ЕКОНОМИЈА И (2) ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО.

ОБЈАВИО ЈЕ ВИШЕ НАУЧНИХ РАДОВА У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И БИО УЧЕСНИК НАУЧНИХ СКУПОВА И КОНФЕРЕНЦИЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ. ТАКОЂЕ, АУТОР ЈЕ И ДВЕ СКРИПТЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ.

СЛУЖИ СЕ ЕНГЛЕСКИМ И РУСКИМ ЈЕЗИКОМ И ПОСЕДУЈЕ ЗНАЊЕ РАДА НА РАЧУНАРУ (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT…).