Zaposleni

др Милосав Стојановић

Професор струковних студија

СТОЈАНОВИЋ МИЛОСАВ ЈЕ РОЂЕН У ПРИШТИНИ, ГДЕ ЈЕ ЗАВРШИО ОСНОВНУ, СРЕДЊУ ШКОЛУ И ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МАГИСТРИРАО ЈЕ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 2000.ГОДИНЕ, ОДБРАНОМ ТЕМЕ “МЕЂУНАРОДНО ПЛАЋАЊЕ ПРЕКО КЛИРИНГА” А ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ НА ТЕМУ „СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЕКОНОМСКИ ЗНАЊА“ ОДБРАНИО ЈЕ 2007 ГОД. НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У КРУШЕВЦУ, УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ.ОД ФЕБРУАРА 1991. ГОД., ДО КРАЈА 2014. ГОДИНЕ РАДИО У МУП-У РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАДА ЈЕ И ПЕНЗИОНИСАН, А ПРЕ ТОГА У Т.П. “ДАРДАНИЈА-КОМЕРЦ”, НА ПОЗИЧИЈИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ДИРЕКТОРА.

ОД ФЕБРУАРА 2015 ГОДИНЕ РАДНУ КАРИЈЕРУ НАСТАВЉА У НАСТАВИ, РАДИ КАО ПРЕДАВАЧ И ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ НА „ФАКУЛТЕТУ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО“ УИВЕРЗИТЕТА „ЏОН НЕЗБИТ“ У БЕОГРАДУ, ГДЕ ЈЕ ОБАВЉАО И ПОСЛОВЕ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА .

У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ИЗАБРАН ЈЕ ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ, ГДЕ ЈЕ РАДИО ДО 29.08.2018. ГОДИНЕ ПРЕДМЕТЕ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДАВАО СУ: „ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ“, „УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ“ , „МЕНАЏМЕНТ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ“, „ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ“, „МЕНАЏМЕНТ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ“. БИО ЈЕ АНГАЖОВАН И НА „ФАКУЛТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ“ У ВРШЦУ НА ПРЕДМЕТУ „ЛОГИСТИКА“ И НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ЧАЧАК“- БЕОГРАД, НА ПРЕДМЕТИМА „КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ“ И „БАНКАРСТВО“.

НАУЧНИМ РАДОМ СЕ БАВИ ОД 2002. ГОДИНЕ И АУТОР ЈЕ ЧЕТИРИ МОНОГРАФИЈЕ И ТРИДЕСЕТАК НАУЧНИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У МЕЂУНАРОДНИМ И ДОМАЋИМ ЧАСОПИСИМА, КАО И ИЗЛАГАЊА НА МЕЂУНАРОДНИМ И ДОМАЋИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ РЕФЕРЕНЦЕ СУ:

 „ПОНАШАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА” (ЂОРЂЕВИЋ Б., СТОЈАНОВИЋ М.2002), „РАЗМЕРЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ И МЕРЕ ЗА ЊЕНО СУЗБИЈАЊЕ“, (СТОЈАНОВИЋ М. 2003), „ЗНАЧАЈ МЕЂУНАРОДНИХ ПЛАЋАЊА ПРЕКО КЛИРИНГА”, ( СТОЈАНОВИЋ М. 2003), „ПОСЕБНЕ ТЕМЕ МЕНАЏМЕНТА”, (ЂОРЂЕВИЋ Б., СТОЈАНОВИЋ М. 2004), „УЛОГА КЛИРИНГА У МЕЂУБАНКАРСКИМ ОБРАЧУНИМА И НЕОПХОДНОСТ ЊЕГОВЕ АФИРМАЦИЈЕ У НАШ ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ”, (СТОЈАНОВИЋ М.2004), „УНУТРАШЊИ СВЕТ КРЕАТИВНОГ МЕНАЏЕРА“, (ЂОРЂЕВИЋ Б., СТОЈАНОВИЋ М. 2005), „СТРАТЕГИЈА У ЕКОНОМИЈИ ЗНАЊА“, ( СТОЈАНОВИЋ М. 2007), „ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БАНКАРСТВУ НА СУЗБИЈАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРЕВАРЕ КАО САВРЕМЕНОГ ВИДА КРИМИНАЛА ПОД ОКРИЉЕМ „ЛЕГАЛНОГ“ ПОСЛОВАЊА“, ( СТОЈАНОВИЋ М., ПЕТРОВИЋ С. 2010 ), „СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАДЗМЕНТ“, (ЂОРЂЕВИЋ. Б, СТОЈАНОВИЋ М. 2013),'' ЕФЕКТИ МАРКЕТИНГА ОЛИМПИСКИХ ИГАРА''(М.Р.М.ТРКУЉА:ДР М. СТОЈАНОВИЋ 2017).