Zaposleni

др Владимир Грујић

Професор струковних студија

ДР ВЛАДИМИР ГРУЈИЋ ЈЕ ПРОФЕСОР ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ БЕОГРАДА, ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, НА ПРЕДМЕТИМА СОЦИОЛОГИЈА, МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ПОСЛОВНА ЕТИКА. РОЂЕН ЈЕ У ДЕРВЕНТИ 1959. ГОДИНЕ, РЕПУБЛИКА БИХ. У НОВОМ САДУ ЈЕ ЗАВРШИО ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ. УПИСАО ЈЕ СТУДИЈЕ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ У БЕОГРАДУ 1979. ГОДИНЕ И НА ИСТОЈ ДИПЛОМИРАО 1983. ГОДИНЕ. ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ УПИСАО ЈЕ 1988. ГОДИНЕ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ НА СМЕРУ ВОЈНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ И ИСТЕ ЗАВРШИО 1993. ГОДИНЕ. ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ НА ТЕМУ “ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МОТИВАЦИЈА СТУДЕНАТА ЗА УЧЕЊЕ”, – ОДБРАНИО ЈЕ 1999. ГОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВОЈНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ НА КАТЕДРИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ У БЕОГРАДУ И СТЕКАО СТЕПЕН ДОКТОРА ВОЈНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ. КАО АСИСТЕНТ ПРИПРАВНИК, КАРИЈЕРУ ЗАПОЧИЊЕ 1990. ГОДИНЕ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ У КАТЕДРИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, ГДЕ ОД 1993. ДО 1999. ГОДИНЕ РАДИ КАО АСИСТЕНТ. НАКОН ОДБРАНЕ ДОКТОРАТА НА ИСТОЈ КАТЕДРИ РАДИ КАО НАСТАВНИК ОД 1999. ДО 2001. ГОДИНЕ. ОД 2001. ДО 2007. ГОДИНЕ НАЧЕЛНИК ЈЕ КАТЕДРЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, А ОД 2007. ГОДИНЕ КАО ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ВРШИ ДУЖНОСТ ПРОДЕКАНА ЗА НАСТАВУ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ. У ЗВАЊУ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА НА СПОРТСКОЈ АКАДЕМИЈИ У БЕОГРАДУ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВУ СОЦИОЛОГИЈЕ СПОРТА. ОБАВЉАО ЈЕ НИЗ НАЈРАЗЛИЧИТИЈИХ ФУНКЦИЈА У ОКВИРУ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ БЕОГРАДА. АУТОР ЈЕ ВЕЋЕГ БРОЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА, КАО И ПРОЈЕКАТА И СТУДИЈА. ТАКОЂЕ, ПИСАЦ ЈЕ ВЕЋЕГ БРОЈА КЊИГА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА.У 2018. ГОДИНИ У SAD СА АСИСТЕНТОМ ДРАГАНОМ ЛАЗИЋЕМ ОБЈАВИО ЈЕ КЊИГУ KРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У АВИЈАЦИЈИ.ОТАЦ ЈЕ ДВОЈЕ ДЕЦЕ.