Друга година


Друга година

Назив предмета
Семестар
Статус предмета
Часови активне наставе
ЕСПБ
Предавања
Вежбе
Менаџмент људских ресурса
3
Обавезан
2
2
7
Принципи маркетинга
3
Обавезан
4
2
8
Пословно право
3
Обавезан
4
2
8
Пословна дипломатија
3
Обавезан
2
2
8
Пословне финансије
4
Обавезан
4
2
8
Међународна економија
4
Обавезан
2
2
7
Економија јавног сектора
4
Обавезан
4
2
8
Изборни блок 2
Квантитативне методе
4
Изборни
2
2
7
Електронско пословање
4
Изборни
2
2
7
Укупно ЕСПБ:
60