Акредитација


Поштовани,

Да би могли погледати ова документа потребаван је програм ADOBE READER кога можете преузети са доњег линка.
– Уверење о акредитацији високошколске установе {.pdf}
– Уверење о акредитацији студијског програма ,, Економија и бизнис“ {.pdf}
– Уверење о акредитацији студијског програма ,,Пословно управљање“ {.pdf}
– Уверење о акредитацији студијског програма ,,Економија услуга“ {.pdf}
– Дозвола за рад {.pdf}

 

ADOBE READER