Зимски распуст 2019


На основу члана 54. Статута Високе пословне школе струковних студија  „Чачак“ Д-12-1/18 од 21.02.2018. године, директор доноси

О Д Л У К У

 Од 31.12.2018. године до 13.01.2019. године су нерадни дани, због зимског распуста, у складу са усвојеним Календаром активности за школску 2018/19 годину дел.бр. Д-40/18 од 04.05.2018. године, тако да Школа неће радити у том периоду, а први радни дан за запослене у Школи је 14.01.2019. године.

 

Београд, 25.12.2018. године

директор

др Саво Радоњић