Нерадни дани током Ускршњих празника


У периоду од 10.04.2017. године до 17.04.2017. године, Школа неће радити, због ускршњих празника у складу са усвојеним Календаром активности за школску 2016/17 годину дел.бр. Д-62/16 од 12.05.2016. године, а први радни дан у Школи је 18.04.2017. године.