Јануарски испитни рок


ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 16/17

 ПРИЈАВА ИСПИТА – 20.12.2016.- 25.12.2016.

  • ОВЕРА СЕМЕСТРА – 26.12.2016. – 28.12.2016.
  • ИСПИТНИ РОК – 16.01.2017. – 28.02.2017.

Услов за оверу семестра и излазак на испите:

  • Испуњене предиспитне обавезе
  • Уредно и на време попуњене испитне пријаве и семестрални листови – предате студентској служби у року
  • Испуњене све финансијске обавезе
  • Студентима на специјалистичким струковним студијама су до 15.12.2016. за наплату приспеле три рате
  • Студентима на основним струковним студијама су до 15.12.2016. за наплату приспеле четири рате